Ελέυθερη κυκλοφορία T2L

Το πιστοποιητικό T2L αποτελεί αποδεικτικό του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά τις ενδοκοινοτικές μεταφορές.

Αν θέλετε να στείλετε εμπορεύματα στην Κύπρο, με αξία άνω των 10.000 , τότε είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού T2L (για μικρότερη αξία αρκεί να αναγράψετε την ένδειξη Τ2L στο τιμολόγιο).

Αντίστοιχα αν εισάγετε εμπορεύματα από την κοινότητα και έρχονται ακτοπλοϊκώς, πρέπει στο τελωνείο να γίνει η απαραίτητη διαδικασία αποδέσμευσης των εμπορευμάτων και απόδειξης του κοινοτικού τους χαρακτήρα .

 

Το γραφείο μας έχει εμπειρία στην κοινοτική διαμετακόμιση με όλα τα μεταφορικά μέσα (οδικώς, ακτοπλοϊκώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς) .

Αναλαμβάνουμε, τόσο την εισαγωγή-αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας, όσο και την εξαγωγή τους.