Εξαγωγή

Εκτελωνιστές με  μεγάλη πείρα σε εξαγωγές προϊόντων όλων των ειδών, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, προς κάθε χωρά. Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών (π.χ EUR1, ATR1, φυτοπαθολογίας) ανάλογα με το είδος και τη χώρα προορισμού.

Παρέχουμε με ακρίβεια, προκοστολόγηση της αποστολής, ανάλογα με τους όρους που έχει συμφωνήσει ο προμηθευτής (π.χ CIF, FOB,DDU) .