Αποταμίευση

Αν σας ενδιαφέρει η αποθήκευση των εμπορευμάτων σας σε αποθήκη αποταμίευσης, ώστε να πετύχετε προσωρινή αναστολή της καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις τελωνειακές αρχές της χώρας.

Σχετικά με το καθεστώς της αποταμίευσης δείτε παρακάτω:

 

 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Τι είναι Τελωνειακή Αποταμίευση;

Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί στα εισαγόμενα εμπορεύματα, και συνίσταται στην τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης εγκεκριμένες από την τελωνειακή υπηρεσία, όπου μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα με αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Για να εξέλθουν από την αποθήκη προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση πρέπει να καταβληθούν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Ποιοι είναι οι τύποι αποθηκών αποταμίευσης;

- Δημόσιες Αποθήκες, τις οποίες διαχειρίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και ονομάζονται έτσι διότι σ΄ αυτές μπορεί να αποταμιεύσει εμπορεύματα οποιοδήποτε πρόσωπο ακόμα και ιδιώτης.

- Ιδιωτικές αποθήκες όπου αποταμιεύει τα εμπορεύματά του μόνο ο κάτοχος της αποθήκης.

Τι εμπορεύματα μπορούν να τοποθετηθούν στις αποθήκες αποταμίευσης;

Κατ΄ αρχάς οποιοδήποτε εμπόρευμα, αλλά εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα επικίνδυνα για την δημόσια τάξη, ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον κ.λ.π, τότε πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πώς εισέρχονται τα εμπορεύματα σε αποθήκη αποταμίευσης;

Τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο, όπου κατατίθεται από τον κάτοχό τους διασάφηση αποταμίευσης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το τελωνείο εκδίδεται άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων. Τότε τα εμπορεύματα μπορούν να οδηγηθούν στην εγκεκριμένη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, όπου και παραμένουν στην κατάσταση που εισήχθησαν.

Τι προορισμό μπορούν να πάρουν τα εμπορεύματα από μία αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης;

Οποιονδήποτε αποδεκτό τελωνειακό προορισμό (επανεξαγωγή, τοποθέτηση σε Ελεύθερη Ζώνη, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, καταστροφή, εγκατάλειψη, διαμετακόμιση κ.λ.π).

Πώς εξέρχονται τα εμπορεύματα από την αποθήκη αποταμίευσης;

Για να εξέλθουν τα εμπορεύματα από την αποθήκη πρέπει να κατατεθεί από τον κάτοχό τους παραστατικό (διασάφηση) με το οποίο δίνεται ένας προορισμός στο εμπόρευμα. Το τελωνείο διενεργεί τους ελέγχους που απαιτούνται και εκδίδει άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων. Βάσει αυτής της αδείας μπορούν να εξέλθουν από την αποθήκη.

Ποιες είναι οι διατάξεις στις οποίες στηρίζεται το καθεστώς αποταμίευσης;

- Τα άρθρα 98-113 του καν ΕΟΚ 2913/92

- Τα άρθρα 496-523 του καν ΕΟΚ 2454/93

- Η Τ.1460/10/Γ0019/21-03-2002 Α.Υ.Ο ( ΦΕΚ 468/Β/15-04-2002)